Aileyi ve engelliyi bilgilendirme, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
Kurum içi ve kurum dışı sosyal aktivteler
Engellilerin Psiko-motor becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması
Engellilerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması